လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား

ျဗဟၼစိုရ္ႏွလံုးသား

စကၤာပူ လူမႈ ကူညီေရးအဖြဲ႕

ေရၾကည္စမ္းအသင္း

စကၤာပူ-ျမန္မာ လူမႈ (ပညာေရး) ကူညီေရးအဖြဲ႕

ျမန္မာဂရုဏာအသင္း(MKA)

စကၤာပူ-ျမန္မာ လူမႈ ကူညီေရးအဖြဲ႕

လက္ရွိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္အသံုးခ် သင္တန္းမ်ား

Latest Updates

နို၀င္ဘာလတန္းခြဲသစ္

အားလုံးပဲ မဂၤလာပါ၊ ဓါတ္ေတာ္တိုက္ဘုန္းႀကီးေက ်ာင္း မွာ ႏုိ၀င္ဘာလပထမအပတ္တြင္ စတင္ဖြင့္မယ့္ တန္းခြဲသစ္မ ်ား( Work Permit ကိုင္ ေဆာင္ထားသူမ်ားအတြက္ သာ) ၁) Basic English ၂) Basic Computer (* Microsoft Office *) သင္တန္း တက္မည့္သူမ်ား ႀကိဳတင္စာရင္းေပးလို ့ရပါၿပီ။လူဦးေရ ကန္ ့ သတ္ထားပါသည္။ အခ ်ိန္ ။ ။ တနဂၤေႏြ ေန ့တိုင္း ( ၁နာရီ မွ ၃ နာရီ ထိ ) No. 57, Lor 4 Geylang, S399296 Phone: 67487352, 68414540 Direction

Read More

ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ေရရွည္ တည္တန္႕ႏိုင္ေရးအတြက္ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ား၊ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအား အစဥ္ ၾကိဳဆိုလွ်က္ရွိပါသည္။